Servicii de salarizare
Servicii de salarizare

Servicii de salarizare

» Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare etc.
» Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial
» Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.
» Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
» Calculul acordului global, individual sau indirect, după caz
» Calculul reținerilor și popririlor salariale
» Întocmirea statelor de plată
» Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale
» Întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia
» Întocmirea fișelor fiscale pentru salariații societății (formular 205 începând cu anul 2012)
» Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului » Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare etc.
» Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial
» Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.
» Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
» Calculul acordului global, individual sau indirect, după caz
» Calculul reținerilor și popririlor salariale
» Întocmirea statelor de plată
» Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale
» Întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia
» Întocmirea fișelor fiscale pentru salariații societății (formular 205 începând cu anul 2012)
» Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului » Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare etc.
» Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial
» Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.
» Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
» Calculul acordului global, individual sau indirect, după caz
» Calculul reținerilor și popririlor salariale
» Întocmirea statelor de plată
» Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale
» Întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia
» Întocmirea fișelor fiscale pentru salariații societății (formular 205 începând cu anul 2012)
» Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului » Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă și salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare etc.
» Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial
» Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.
» Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
» Calculul acordului global, individual sau indirect, după caz
» Calculul reținerilor și popririlor salariale
» Întocmirea statelor de plată
» Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale
» Întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia
» Întocmirea fișelor fiscale pentru salariații societății (formular 205 începând cu anul 2012)
» Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului