Contabilitate primara
Contabilitate primara

Contabilitate primara

Serviciile de contabilitate primară pot fi realizate de un angajat al firmei dvs sau prin delegarea la sediul clientului al unui reprezentant al cabinetului nostru la solicitarea clientului. Cabinetul nostru oferă următoarele servicii de contabilitate primară :

Contabilitatea primară include:

» contabilitatea registrului de casă;
» contabilitatea notelor de intrare-recepție (NIR-uri);
» întocmirea deconturilor de cheltuieli;
» întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
» întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
» completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;
Serviciul de contabilitate primară poate presupune delegarea unuia dintre salariații noștri la sediul dumneavoastră și se tarifează suplimentar.