Contabilitate financiara si contabilitate de gestiune
Contabilitate financiara si contabilitate de gestiune

Contabilitate financiara si contabilitate de gestiune

Suntem un cabinet de contabilitate ce oferim servicii de contabilitate financiară și de gestiune. Aceste servicii oferite, de contabilitate financiară și de gestiune, cuprind următoarele:

» Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice

» Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale

» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende

» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente

» Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale

» Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț

» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare

» Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi

» Lucrări specifice pentru participarea la licitații publice de oferte

» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului

» Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale

» Întocmirea de dosare credite, dosare leasing

» Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor

» Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice

» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare

» Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori

» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării. We are an accounting practice that offers financial and management accounting. These services, financial accounting and management, including:
»Representation in the relations with the control bodies of Ministry Public Finance

» Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale

» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende

» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente

» Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale

» Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț

» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare

» Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi

» Lucrări specifice pentru participarea la licitații publice de oferte

» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului

» Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale

» Întocmirea de dosare credite, dosare leasing

» Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor

» Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice

» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare

» Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori

» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării. Suntem un cabinet de contabilitate ce oferim servicii de contabilitate financiară și de gestiune. Aceste servicii oferite, de contabilitate financiară și de gestiune, cuprind următoarele:

» Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice

» Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale

» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende

» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente

» Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale

» Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț

» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare

» Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi

» Lucrări specifice pentru participarea la licitații publice de oferte

» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului

» Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale

» Întocmirea de dosare credite, dosare leasing

» Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor

» Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice

» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare

» Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori

» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.Suntem un cabinet de contabilitate ce oferim servicii de contabilitate financiară și de gestiune. Aceste servicii oferite, de contabilitate financiară și de gestiune, cuprind următoarele:

» Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice

» Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare

» Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale

» Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende

» Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente

» Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale

» Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț

» Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare

» Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi

» Lucrări specifice pentru participarea la licitații publice de oferte

» Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului

» Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale

» Întocmirea de dosare credite, dosare leasing

» Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor

» Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice

» Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare

» Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori

» Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.